Spolupráce a sponzoring

Finanční příjem pro náš oddíl tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a dotace od města Pardubice, které pokrývají nájem za tělocvičnu, náklady spojené s dopravou na utkání, startovné a základní vybavení klubu.

Samozřejmě velmi rádi přijmeme jakoukoliv pomoc (finanční i materiální), která by nám zajistila zkvalitnění přípravy a celkový rozvoj klubu.

Případným sponzorům nabízíme

  • starost o pohybové aktivity (kondiční, sportovní) zaměstnanců Vašich firem
  • permanentka pro zaměstnance Vašich firem
  • slevy při jednotlivých vstupech
  • prezentace partnera na internetových stránkách klubu BC Pardubice
  • prezentace sponzora na dresech našich borců
  • tým k dispozici pro „promo“ aktivity sponzora (demonstrace boxu) veletrhy, propagační akce, zábavné akce, exhibice, atd.
  • tisková reklama (integrace loga sponzora na všech oficiálních tiskových dokumentech - plakáty, letáky, atd.)
  • různé dohodou

Za dosavadní podporu děkujeme

Město Pardubice

DAY'S MENU, v.o.s.

Město Chrudim

Město Chrudim

Pardubický kraj

 

Powered by Xperd - O.s. BC Pardubice © 2022- Login