Úrazové pojištění pro boxery = KO nejistotě!!!

Úrazové pojištění pro boxery = KO nejistotě!

Je všeobecně známo, že při sportu hrozí nebezpečí úrazu a v případě tréninku boxu, jednoho z nejmužnějších sportů je toto nebezpečí dosti reálné. Nejedná se pouze o zranění při zápasu, ale jde hlavně o zranění při tréninku, kdy se boxer učí být „chlapem“ a osvojuje si návyky, které běžný sportovec nemá = psychická disciplína a odolnost, extrémní sebevědomí a vůle vítězit. Při této činnosti je „nějaké“ zranění doprovodný a běžný jev a způsob jakým se s ním dokážeme vyrovnat rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Pro 100% nasazení při tréninku je nezbytný pocit jistoty a zajištění životního standartu, možnost rychlého zotavení za využití nejmodernější a nadstandardní péče při jakémkoliv zranění. Spolehlivé a kvalitní úrazové pojištění tento pocit dokáže zajistit. Nabízíme možnost sjednat úrazové pojištění + další produkty, které jsou ověřené a funkční!!!

Powered by Xperd - O.s. BC Pardubice © 2022- Login