Spolupráce a sponzoring


Finanční příjem pro náš oddíl tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a dotace, které pokrývají nájem za tělocvičnu,
náklady spojené s dopravou na utkání, startovné a základní vybavení klubu.
Samozřejmě velmi rádi přijmeme jakoukoliv pomoc (finanční i materiální), která by nám zajistila zkvalitnění přípravy a celkový rozvoj klubu.Případným sponzorům nabízíme